NIBE Elforsynings Fonds formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter. Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger samt hel- og halvoffentlige myndigheder/institutioner inden for eller med en ikke uvæsentlig tilknytning til NIBE Elforsyning Net AMBA`s tidligere forsyningsområde.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 15. april 2019 på email: nibe@nibeelforsyningsfond.dk