På grund af den nuværende corona-situation udsættes Generalforsamling indtil videre. Men du kan stadig nå at ansøge om støtte fra fonden i år:

NIBE Elforsynings Fonds formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter.  Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger samt hel- og halvoffentlige myndigheder/institutioner inden for eller med en ikke uvæsentlig tilknytning til NIBE Elforsyning Net AMBA`s tidligere forsyningsområde.

Ansøgning om støtte hos Nibe Elforsynings fond i 2021 skal sendes senest onsdag den 31. marts 2021 på mail til nibe@nibeelforsyningsfond.dk