Onsdag den 26. april 2023 kl. 16.00
i Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

NIBE Elforsynings Fonds formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter. Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger samt hel- og halvoffentlige myndigheder/ institutioner inden for eller med en ikke uvæsentlig tilknytning til NIBE Elforsyning Net AMBA`s tidligere forsyningsområde.

Ansøgning om støtte hos Nibe Elforsynings Fond

Ansøgning om støtte fra fonden skal sendes på mail senest onsdag den 12. april 2023 til: nibe@nibeelforsyningsfond.dk