Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 16.00
i Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, 9240 Nibe

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.