Onsdag den 4. april 2018 kl. 18.00
i Nibe Idræts- & KulturCenter, Hobrovej 36, 9240 Nibe

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Ansøgning om støtte hos Nibe Elforsynings Fond kan sendes senest den 30. april 2018 på mail til: nibe@nibeelforsyningsfond.dk